week 9

จ. 02/03/52 แก้ไข้งานวิจัยบางส่วน และหาข้มูลเพิ่มเติม ร่วมกับ ดร.รพพน พิชา
อ. 03/03/52 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย XRD ร่วมกับ นศ.ป.โท ม.เกษตรศาสตร์ และ ดร.รพพน พิชา
พ. 04/03/52 กลับไปปัจฉิมนิเทศที่ มร.นม.
พฤ. 05/03/52 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย XRD ร่วมกับ นศ.เกษตรศาสตร์

โฆษณา

Comments (1)

week 8

จ. 23/02/52 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย XRD ร่วมกับ นศ.มศว และ ดร.รพพน พิชา
อ. 24/02/52 วิเคราะห์สารมาตรฐานด้วย HpGe ที่ใช้ในการปรับเทียบ
พ. 25/02/52 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย XRD ร่วมกับ นศ.มศว นศ.ป.โท จุฬา และ ดร.รพพน พิชา
พฤ. 26/02/52

ให้ความเห็น

week 7

จ. 16/02/52 ทำการเตรียมสารมาตรฐาน แล้วทำการวัดสารมาตรฐานเพื่อทำกราฟปรับเทียบปริมาณโพแทสเซียม ร่วมกับพี่แอ๊ป
อ. 17/02/52 ทำการวัดสารมาตรฐานด้วย HpGe
พ. 18/02/52 นำข้อมุลที่ได้จากการวัดสารมาตรฐานมาเปรียบเทียบกับสารตัวอย่าง
พฤ. 19/02/52 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง XRD
ศ. 20/02/52 เข้าฟังบรรยาย Tokamak ที่ SIIT ร่วมกับ ดร.รพพน พิชา อาจารย์ที่ SIIT และ นศ.ปริญญาโท ของ SIIT

ให้ความเห็น

ข้อดีข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่ง มีหลักการทำงาน คล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้า ที่ใช้น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น สามารถแบ่งส่วนการทำงาน ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จะใส่แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ไว้ในน้ำภายในโครงสร้างที่ปิดสนิท เพื่อให้ความร้อน ที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ไปต้มน้ำ ผลิตไอน้ำ แทนการผลิตไอน้ำ จากการสันดาปเชื้อเพลิง ชนิดที่ก่อให้เกิดก๊าซมลพิษ และส่วนผลิตไฟฟ้า เป็นส่วนที่รับไอน้ำ จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วส่งไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่วนนี้ เป็นองค์ประกอบ ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกชนิด

การที่เราจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เราจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะต้องมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เป็นระดับมาตรฐานสากลอีกด้วย และถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นใประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นที่น่ายินดี เพราะเราจะได้มีไฟฟ้าที่เป็นทางเลือกในอนาคตข้างหน้า มันก็จริงอยู่ครับที่ว่ากันว่าไฟฟ้าที่เรามีใช้กันในปัจจุบันมันก็มีเพียงพอที่จะใะกันอยู่แล้ว แต่ถ้าหากในอนาคตพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมันหมดใช้ขึ้นมาจริงๆแล้วพวกเราจะใช้ไฟฟ้าที่ไหนกันเพราะว่าในปัจจุบันประชากรของประเทศของเรามีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน พวกเชื้อเพลิงที่มีอยูเช่น ถ่านหิน ลิกไนต์ แก๊สธรรมชาติ มันก็จะเริ่มค่อยๆหมดไป และพลังงานทดแทน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำก็ใช้ผลิตไฟฟ้าเหมือนกัน แต่พลังงานเหล่านี้ผลิตกระแไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงนั้นไฟฟ้าที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้มันมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ และด้วยเหตุที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ประเทศไทยจึงสมควรมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้แล้วเพื่อลองรับปัญหาจำนวนปรนะชากรที่จะเพิ่มขึ้นในภายภาคหน้าอันเร็ววันนี้ เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้ามหาศาล เมื่อเปรียบเทียบกัับไฟฟ้าที่ได้จากถ่านหิน แต่เนื่องจากประชากรโดยส่วนมากจะเกิดความกลัวถ้ามีการพูดถึงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และทำให้เกิดการต่อต้าน เป็นเพราะว่าประชากรขาดความรู้ทางนิวเคลียร์ และการที่เราจะให้ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์กับประชากรส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะบุคลากรที่มีความรู้มีไม่มากเท่าที่ควรนัก แต่เราก็ต้องให้ความรุ้แก่ประชากรเพื่อให้เป็นที่เข้าใจร่วมกันว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นมีประโยชน์มากมาย และการต้องบอกถึงระบบความปลอยภัยด้วย

ข้อดี

เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น

เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

เสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อย ทำให้มีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิง และราคาเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก

ข้อเสีย

ใช้เงินลงทุนสูงและจำเป็นต้องเตรียม โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวกับการจัดการกาก กัมมันตรังสี การดำเนินงานด้านแผนฉุกเฉินทางรังสี และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

การยอมรับของประชาชนยังมีน้อย

ให้ความเห็น

week 6

จ. 09/02/52 หยุดวันมาฆบูชา
อ. 10/02/52 แปลข้อความจาก text เรื่อง ฟิวชั่น-ฟิชชั่น แบบผสม
พ. 11/02/52 แปลข้อความจาก text ที่เหลือต่อ และปรึกษาการทำสารมาตรฐานกับพี่แอ๊ป
พฤ. 12/02/52 เตรียมทรายเพื่อที่จะทำการเตรียมสารมาตรฐาน
ศ. 13/02/52 นำทรายที่เตรียมไว้ไปอบที่อาคาร 6 กับพี่แอ๊ป

ให้ความเห็น

week 5

จ. 02/02/52 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย HpGe และร่วมทำ Nuclear lab กับ นศ.มจธ
อ. 03/02/52 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย HpGe
พ. 04/02/52 แปรข้อความข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวงการนิวเคลียร์โลก
พฤ. 05/02/52 แปรข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์โลก
ศ. 06/02/52 กลับไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ให้ความเห็น

week 4

จ. 26/01/52 ร่วมทำ nuclear lab กับ นศ. มจธ. สอนโ ดยพี่ ทราย และวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยด้วยเครื่อง XRF
อ. 27/01/52 ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจาก XRD ร่วมกับ นศ. มจพ. และ ดร.รพพน พิชา เป็นผู้ควบคุม
พ. 28/01/52 หาข้อมุลเกี่ยวกับงานวิจัย และทำการรวบรวมข้อมูล
พฤ. 29/01/52 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยโดยให้รุ่นพี่ ป.โท ที่จุฬา ช่วยตรวจและ Comment และร่วมวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย XRD กับ ดร.รพพน พิชา
ศ. 30/01/52 ร่วมวิเคราะห์ข้อมูอที่ได้จาก XRD กับเพื่อน มจพ และ ดร.รพพน พิชา

ให้ความเห็น

Older Posts »