ข้อดีข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่ง มีหลักการทำงาน คล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้า ที่ใช้น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น สามารถแบ่งส่วนการทำงาน ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จะใส่แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ไว้ในน้ำภายในโครงสร้างที่ปิดสนิท เพื่อให้ความร้อน ที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ไปต้มน้ำ ผลิตไอน้ำ แทนการผลิตไอน้ำ จากการสันดาปเชื้อเพลิง ชนิดที่ก่อให้เกิดก๊าซมลพิษ และส่วนผลิตไฟฟ้า เป็นส่วนที่รับไอน้ำ จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วส่งไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่วนนี้ เป็นองค์ประกอบ ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกชนิด

การที่เราจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เราจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะต้องมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เป็นระดับมาตรฐานสากลอีกด้วย และถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นใประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นที่น่ายินดี เพราะเราจะได้มีไฟฟ้าที่เป็นทางเลือกในอนาคตข้างหน้า มันก็จริงอยู่ครับที่ว่ากันว่าไฟฟ้าที่เรามีใช้กันในปัจจุบันมันก็มีเพียงพอที่จะใะกันอยู่แล้ว แต่ถ้าหากในอนาคตพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมันหมดใช้ขึ้นมาจริงๆแล้วพวกเราจะใช้ไฟฟ้าที่ไหนกันเพราะว่าในปัจจุบันประชากรของประเทศของเรามีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน พวกเชื้อเพลิงที่มีอยูเช่น ถ่านหิน ลิกไนต์ แก๊สธรรมชาติ มันก็จะเริ่มค่อยๆหมดไป และพลังงานทดแทน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำก็ใช้ผลิตไฟฟ้าเหมือนกัน แต่พลังงานเหล่านี้ผลิตกระแไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงนั้นไฟฟ้าที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้มันมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ และด้วยเหตุที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ประเทศไทยจึงสมควรมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้แล้วเพื่อลองรับปัญหาจำนวนปรนะชากรที่จะเพิ่มขึ้นในภายภาคหน้าอันเร็ววันนี้ เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้ามหาศาล เมื่อเปรียบเทียบกัับไฟฟ้าที่ได้จากถ่านหิน แต่เนื่องจากประชากรโดยส่วนมากจะเกิดความกลัวถ้ามีการพูดถึงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และทำให้เกิดการต่อต้าน เป็นเพราะว่าประชากรขาดความรู้ทางนิวเคลียร์ และการที่เราจะให้ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์กับประชากรส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะบุคลากรที่มีความรู้มีไม่มากเท่าที่ควรนัก แต่เราก็ต้องให้ความรุ้แก่ประชากรเพื่อให้เป็นที่เข้าใจร่วมกันว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นมีประโยชน์มากมาย และการต้องบอกถึงระบบความปลอยภัยด้วย

ข้อดี

เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น

เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

เสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อย ทำให้มีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิง และราคาเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก

ข้อเสีย

ใช้เงินลงทุนสูงและจำเป็นต้องเตรียม โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวกับการจัดการกาก กัมมันตรังสี การดำเนินงานด้านแผนฉุกเฉินทางรังสี และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

การยอมรับของประชาชนยังมีน้อย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: